SHIMANO Nexus 3 Shifter Right

Shimano Nexus 3

Shimano Nexus 3 shifter 3speed.
Cable 1700mm
Right

XB-S41E170
In Stock